13 thoughts on “[FILM BTS] "SÁT NHÂN HỌC ĐƯỜNG" CHAP-11

  1. Film hay lắm tỷ.
    Nhưng em có suy nghĩ riêng là lúc 7:13', em không thích mấy bộ đồ đó lắm. Tỷ có thể đổi thành các bộ hở ít hơn một chút được không ạ?

Comments are closed.