14 thoughts on “||Film BTS Tập 6|| NGŨ ĐẠI ÁC MA ĐẾN TỪ HÀNH TINH QỦY 🎃♥️🎭

  1. Trời ơi mày lấy họ của tao để dô phim kìa hí hí hãnh diện wa đi. Đợi mòn mỏi

  2. Film rất hay
    Nhưng trang có thể đổi hani,tzu vai khác đc không mình không quen họ là vai ác. Nha

  3. Nam Kim nói vs Trang giùm mik là mau khỏe lại nha ,còn ngoại truyện vs os lâu ra cx đc ,mik sẽ đợi

  4. Trang mau khỏe nha còn film thì tụi mình từ từ hóng cũng được chỉ cần tranh khỏe thì tốt rồi , nói với trang giúp mình nha Mình mong trang mau khỏe nha

Comments are closed.