11 thoughts on “(Film BTS) Học Đường Dậy Sóng-tập 20

  1. Coi giới thiệu nhân vật của truyền thuyết hồ ly có nói tới con lai vĩ mà coi từ đầu đến cuối vẫn ko thấy nó xuất hiện dù chỉ 1 lần

Comments are closed.