[FILM BTS] Học Viện Ma Cà Rồng (Chap 8)

➡ Thanks For Watching!

_🍀 Đây chỉ là FILM! Không có ý xúc phạm ai.
_🍀 FILM không dành cho những người nghiêm túc
_🍀 Vui lòng không reup hay đem video ra bên ngoài.
_🍀 Không nhận pr.
_🍀 Không tặng hay làm oneshot theo yêu cầu (nếu Min muốn Min sẽ làm)
_🍀 Nhạc sẽ được cập nhật nên đừng cmt hỏi tên nhạc.
💥 CHÚ Ý: Min ship VKOOK – SUMIN – HOPECHI – NAMJIN – LINHOON ( sẽ không thay đổi)

Cách liên lạc với Min
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100030286821956
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCT6lNAwQeY5nn7mC66Jn8Zg
IG:
|Có thắc mắc, góp ý, hay muốn hỏi 1 điều gì đó cứ nhắn vào link (phía trên) Min sẽ nhiệt tình trả lời |

#edit_by_min_min
🍃Tên nhạc :

Video Rating: / 5

[FILM BTS] Học Viện Ma Cà Rồng (Chap 8)